Incontinentie materiaal

Wat is incontinentie

Incontinentiemateriaal; incontinentie is ongewild verlies van urine en/of ontlasting. Wanneer u er last van heeft heeft u geen controle over het legen van uw blaas of darmen. Als gevolg hiervan kunt u uw urine of ontlasting niet ophouden. Dat is het gevolg van het niet of onvoldoende functioneren van bepaalde lichamelijke functies.

Het komt voor bij miljoenen mensen. Incontinentiemateriaal helpt.  In Nederland hebben ongeveer een miljoen vrouwen er last van. De oorzaken ervan zijn heel uiteenlopend. Bij mannen ligt het aantal mensen met problemen lager. Bij hen ontstaan de problemen vooral op latere leeftijd, bijvoorbeeld als gevolg van een vergrote prostaat.