Incontinentie

Wat is incontinentie

Incontinentie is ongewild verlies van urine en/of ontlasting. Wanneer u er last van heeft heeft u geen controle over het legen van uw blaas of darmen. Als gevolg hiervan kunt u uw urine of ontlasting niet ophouden. Dat is het gevolg van het niet of onvoldoende functioneren van bepaalde lichamelijke functies.

Het komt voor bij miljoenen mensen. In Nederland hebben ongeveer een miljoen vrouwen er last van. De oorzaken ervan zijn heel uiteenlopend. Bij mannen ligt het aantal mensen met problemen lager. Bij hen ontstaan de problemen vooral op latere leeftijd, bijvoorbeeld als gevolg van een vergrote prostaat.

Vormen van incontinentie

Er zijn twee hoofdvormen van incontinentie: urine-incontinentie en ontlastingsincontinentie. Urine-incontinentie betekent ongewild verlies van urine. Ontlastingsincontinentie is ongewild verlies van ontlasting. Binnen de urine-incontinentie onderscheiden we verschillende soorten, zoals stressincontinentie, aandrangincontinentie en zwangerschapsincontinentie. Incontinentie kan tijdelijk of blijvend zijn.

Bij wie komt incontinentie voor?

Incontinentie komt voor bij miljoenen mensen. In Nederland hebben ongeveer een miljoen vrouwen er last van. De oorzaken ervan zijn heel uiteenlopend. Bij mannen ligt het aantal mensen met continentieproblemen lager. Bij hen ontstaan de problemen vooral op latere leeftijd, bijvoorbeeld als gevolg van een vergrote prostaat.

Behandeling

Welke behandeling het best past bij uw problemen, hangt onder andere af van het type en de oorzaak van de incontinentie. Daarom is het belangrijk dat u incontinentie altijd bespreekt met een arts. Die kan voor u de juiste diagnose stellen of u doorverwijzen naar een specialist. Alleen op die manier kunt u de incontinentie goed aanpakken en de juiste behandeling krijgen. Soms is het een urologische aandoening de oorzaak van incontinentie. In dat geval krijgt u een behandeling op de afdeling urologie.

Hulpmiddelen bij incontinentie

Om de urine en/of ontlasting op te vangen, kunt u gebruikmaken van incontinentiemateriaal. Als u bij de arts bent geweest, geeft AG Wooncomfort u in aanvulling daarop graag advies over welke hulpmiddelen het beste passen bij uw persoonlijke situatie. Voorbeelden van incontinentiemateriaal zijn inleggers en broekjes. Is de oorzaak van uw incontinentie urologisch van aard, dan kan het zijn dat u gebruik gaat maken van urologische hulpmiddelen.